Menu

Сигурносна огноотпорна врата ELEGANCE

* Дебелина на вратата е 55mm

* Брава SEF/МАКЕДОНИЈА и DORMA/ГЕРМАНИЈА со мултизабравување

* Фиксни болтови

* Облога - ентериерска

* Опшивка алуминиум

* Гаранција на производ 3 год.

ЦЕНА од: 650eur