Menu

Сигурносна огноотпорна врата STANDARD

* Дебелина на вратата е 50mm

* Брава SECUREMME/ИТАЛИЈА, мултизабравување

* Фиксни болтови

* Гумено "Дихтовање"

* Облога - ентериерска

* Гаранција на производ 1 год.

ЦЕНА од: 440eur