Menu

Фирмата СЕФ-ДООЕЛ е формирана 1992 год. Во текот на овие години нашата фирма прерасна во фирма со развиени сопствени производи и сопствено производство. Нашите услуги се прозводство и монтажа на:

* Блиндирани врати
* Сигурносни брави за блиндирани врати
* Сигурносни H-брави за постоечки врати
* Огноотпорни врати
* Каси и сефови

Сите горенаведени производи се развиени и усвоени како производи на СЕФ-ДООЕЛ.

СЕФ ДООЕЛ-Л.М. врши сериозни активности за комплементирање на техничко-технолошката документација, изработка на документација за следливост на производите, документи за избор на подобни добавувачи и разни процедури и упатства за начинот на работење на компанијата. Сите овие активности се почеток кон усвојување на сертификатот iso-9001.

СЕФ-ДООЕЛ од 2013 год. поседува сертификат за против провала по европските стандарди EN-1629.